Pályázat állattartó telepeknek VP2-4.1.1.-20

Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére az állattartó telepek fejlesztését szolgáló beruházások támogatására

PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. február 1.

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása VP2-4.1.1.-20 azonosítóval jelent meg a legújabb nagy összegű pályázati felhívás. A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, továbbá állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése támogatható az alábbi célterületeken:

 1. célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése
 2. célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése
 3. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 4. célterület – Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése
 5. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése(lófélék- (ló, szamár, öszvér), nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsillatartás)

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege:

 • az 1., és a 2. célterületek tekintetében minimum 100 millió Ft,
 • a 3. célterület tekintetében minimum 50 millió Ft,
 • a 4. és 5. célterületek tekintetében minimum 5 millió Ft,
 • és az összes célterület tekintetében maximum 2 milliárd Ft.

A támogatás 50%-a előlegként a szerződés kötést követően lehívható. A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 Mrd Ft.

A támogatás maximális mértéke:

 1. közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a,
 2. a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 3. a fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak
 4. a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetnek, akik

 • legalább 6.000 EUR STÉ üzemmérettel rendelkeznek
 • árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése.
 2. Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése támogatható az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása VP2-4.1.1.-20 felhívásban

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása
 2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása pl. napelemes rendszerek kiépítése
 3. Projekt előkészítés
 4. Mérnöki feladatok
 5. Projektmenedzsment
 6. Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét
 7. A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés (üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzése, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítása)
 8. Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása
 9. Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítés
 10. A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése
 11. Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

Nem támogatható tevékenységek

 • Erőgépek beszerzése.
 • A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet keretében támogatott tevékenységek

Az állattartó telepek fejlesztésének támogatása VP2-4.1.1.-20 létszámtartásra vonatkozó kötelezettségei:

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja.

Állatlétszám szinten tartására vonatkozó kötelezettségek:

A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség

A projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 év.

Az állattartó telepek fejlesztésének támogatása VP2-4.1.1.-20 támogatási kérelmek benyújtására várhatóan 2020. október 1. napjától 2021. február 1. napjáig, vagy a keret kimerüléséig lesz lehetőség.

További pályázatokkal kapcsolatos részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Scroll to Top