Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését segítő támogatás VP2-6.3.1-20

PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022.10.01.

A felhívás a vidéki térségekben működő mezőgazdasági vállalkozások piaci pozíciójának stabilizálására és termékszerkezetének fejlesztésére irányul, az általuk megtermelt alapanyagok feldolgozásának és a hagyományos, kézműves termékeik előállítási technológiájának korszerű megvalósítása érdekében.

Támogatást igénylők köre

Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a projekt lezárásáig fent kell tartania, és

b) a 2004. évi XXXIV. törvény alapján legfeljebb mikro vagy kisvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból. Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók.

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

  • A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

  • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

A projekt területi korlátozása

Vidéki térségnek minősül a 6. prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

  • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
  • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;
  • nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

A jogosult települések listáját a felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

Támogatás formája

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő egyösszegű átalány jellegű támogatásnak minősül.

Támogatás mértéke, összege

1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.

2) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

Támogatási kérelem benyújtása

  • 2020. október 1. napjától 2022. október 1. napjáig van lehetőség

További pályázatokkal kapcsolatos részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Scroll to Top