GINOP-4.1.5-22 – Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére

Új pályázat érhető el, amely az energiahatékonyság növelését célozza épületenergetikai fejlesztések támogatásával, kkv-k részére.

PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. április 20. 9.00 - 2022. május 3. 12.00-ig

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

  • amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
  • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Milyen tevékenységek támogathatóak?

Önállóan támogatható tevékenységek:

A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése.

III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

B) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre.

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából.

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergiaellátásához.

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre.

C) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése.

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?

A támogatási kérelmek benyújtása 2022. április 20. 9.00 órától 2022. május 3. 12.00 óráig lehetséges.

A támogatás mértéke, összege:

a) Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft.

b) A visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.

Mennyi előleg igényelhető?

100%-a, de legfeljebb 500 millió Ft

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.

Várhatóan hány projekt kap támogatást?

24 – 160 db.

További pályázatokkal kapcsolatos részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Scroll to Top