GINOP-4.1.4-19 – Megújuló energia használat, energia hatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

Megjelent a "Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása" elnevezésű pályázat

PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. március 23. - 2021. április 6. és 2021. június 15. - 2021. június 30.

A felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában.

Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a 8 kWp-et meghaladó névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább két szintnyi javulás.

Ki pályázhat?

Mikro-, kis-, és középvállalkozások

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel (beszámolóval alátámasztott)
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, Kft, Rt, KKt, Bt, Egyéb szövetkezet, Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe,
 • Nonprofit Kft, Rt, KKt, Bt
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Mire lehet pályázni?

A. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns (kiváltandó energiahordozó) – villamos- vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható.

 1. Napkollektoros rendszer telepítése,
 2. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése,
 3. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
 4. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy HMV termelésre és/vagy fűtésrásegítésre (Földhő-víz, víz-víz, levegő-víz)

B. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 1. Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Hőszigetelés, nyílászáró csere, árnyékoló szerkezetek beépítése)
 2. Épületek fűtési, hűtési és HMV rendszereinek korszerűsítése
 3. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Kiskapacitású napelemes rendszer telepítése (8kWp névleges teljesítményt nem meghaladó)
 2. Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése

Támogatás mértéke, összege

 • Minimum 1,6 millió Ft, maximum 100 millió Ft, a vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55 %-a lehet.
 • Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg az utolsó lezárt üzleti év nettó árbevétel összegét, vagy az adóalapba beszámított bevételt.

A projekt területi korlátozása

Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

További pályázatokkal kapcsolatos részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Scroll to Top