GINOP-4.1.4-19 – 8000 kWh éves fogyasztás felett

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.

GINOP-4.1.4-19 pályázat

PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2020.10.15.

Leírás

A felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának javítására, valamint megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. A felhívás keretében önállóan támogatható a min. 8 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése. Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében.

Ki pályázhat?

Mikro-, kis-, és középvállalkozások amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel (beszámolóval alátámasztott) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek. Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, Kft, Rt, KKt, Bt, Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Mire lehet pályázni?

A. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület/azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns – villamos- és fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének min. 15%-ának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható.

  • Napkollektoros rendszer telepítése,
  • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése,
  • Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
  • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy HMV termelésre és/vagy fűtésrásegítésre (Földhő-víz, víz-víz, levegő-víz)

B. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

  • Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Hőszigetelés, nyílászáró csere, árnyékoló szerkezetek beépítése)
  • Épületek fűtési, hűtési és HMV rendszereinek korszerűsítése
  • Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Támogatás mértéke, összege

  • Minimum 1,6 millió Ft, maximum 100 millió Ft, a vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55 %-a lehet.
  • Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg az utolsó lezárt üzleti év nettó árbevétel összegét, vagy az adóalapba beszámított bevételt.

A projekt területi korlátozása

Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

További pályázatokkal kapcsolatos részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Scroll to Top